Kam kráča slovenská zahraničná politika?

Autor: Juraj Droba | 22.3.2013 o 19:10 | (upravené 22.3.2013 o 19:29) Karma článku: 7,91 | Prečítané:  944x

Uvedený text odznel na prebiehajúcej schôdzi v pléne NR SR. Vážený pán podpredseda vlády, ctené kolegyne a kolegovia, vítam príležitosť opäť na pôde NR SR diskutovať o zahraničnej politike SR. Je dobré, že rozprava k obom tradičným materiálom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí je spojená a môžeme naraz hodnotiť uplynulý rok a diskutovať o tom, čo nás v medzinárodných vzťahoch a zahraničnej politike čaká v tomto roku.

Materiály dnes predkladané ministerstvom majú prehľadne formulované hlavné oblasti a ciele. Stotožňujem sa s tým, že smerovanie zahraničnej politiky SR sa má opierať o široký konsenzus a má mať podporu naprieč politickým spektrom. Teší ma, že ministerstvo sa snaží prispievať k tomu, aby sa o otázkach zahraničnej politiky viedol konštruktívny dialóg. Oceňujem, že nedošlo k straníckej politizácii rezortu.

Súhlasím s tým, že naša zahraničná politika sa má opierať o hodnoty demokracie a dodržiavanie ľudských práv a slobôd. Viete, že sme to my v strane Sloboda a solidarita, ktorí na tieto témy upozorňujeme a pravidelne ich nadnášame. Ľudské práva a sloboda by mali byť úplne prirodzenou a automatickou súčasťou nášho dialógu s predstaviteľmi neslobodných a autoritatívnych režimov (Kuba, Severná Kórea, Bielorusko, ale aj Čína). V tejto súvislosti vítam, že pri nedávnej návšteve podpredsedu čínskej vlády ste otázku dodržiavania ľudských práv, aj na základe našej výzvy, nadniesli. Ocenil by som však väčšiu asertivitu našej diplomacie v týchto témach. A k tejto časti si na záver nemôžem odpustiť aj jednu poznámku - dôslední pre obhajobe demokracie by sme mali byť aj doma. Hovorím o postavení a úlohe opozície, ktorej kandidáti do viacerých kontrolných orgánov a inštitúcií sú vládnou väčšinou blokovaní. Ste podpredsedom vlády a za tieto nekorektné praktiky nesiete svoj diel zodpovednosti.

K ľudským právam ešte dovoľte jednu-dve vety. Pán minister, oceňujem, že ste sa konštruktívne a bez predsudkov postavili k otázke práv osôb s neheterosexuálnou orientáciou. Samozrejme k tomu, aby sa spoločnosť stala tolerantnou a zbavila sa prejavov homofóbie, nás čaká ešte veľký kus práce, a začať budeme musieť priamo tu, na pôde NR SR.

Ekonomická diplomacia

Rezort sa vo väčšej miere ako v minulosti sústreďuje na ekonomický rozmer diplomacie. Podpora rozvoju investícií a obchodu a podpora biznis sektoru sú dôležité a verím, že sa Vám podarí naplniť stanovené ciele. Nechcem však, aby sme sa pohybovali iba v deklaratórnej rovine. Naše firmy musia získať pocit, že sa niečo konkrétne konečne aj urobilo.
Mohli by ste prosím, pán minister, uviesť konkrétne príklady podpory a pomoci našim firmám? Dlhodobo mi v tejto oblasti na strane štátnych inštitúcií chýbala jasná orientácia na firmy ako na svojho zákazníka.
Je aj na Vás, aby ste viedli štátnych úradníkov k prozákazníckemu správaniu, ktoré bolo doposiaľ príznačné iba pre komerčnú sféru.

V materiáli spomínate, že významným pozitívnym momentom pri získavaní zahraničných investícií a podpore exportu slovenských firiem je spojenie jednotnej prezentácie SR a ekonomickej diplomacie pod rezort zahraničných vecí. Držím Vám palce a tešilo by ma, keby tomu tak skutočne bolo. Rád by som sa tu opýtal ako v tejto súvislosti hodnotíte spoluprácu s ostatnými aktérmi súkolia - MH SR, SARIO a kde vidíte úlohu SACR. A nedá mi nespomenúť, že prezentácia SR v zahraničí začína u nás doma - určite by lepšiemu obrazu Slovenska pomohlo, keby naše súdnictvo nebolo v tak zúfalom stave, keby sme nezrušili rovnú daň (a ešte sa tým aj nechválili) a podobne. Ale to len tak naokraj povzdych opozičného poslanca, ktorý vidí, čo sa tu pod taktovkou Vašej vlády deje.

Starostlivosť a pomoc občanom SR v zahraničí Dlhodobo veľmi pozorne sledujem, ako rezort pristupuje k ochrane našich občanov v zahraničí a ako pomáha tým, ktorí sa vo svete ocitnú v núdzi.
Tu môžem s potešením konštatovať, že došlo k zlepšeniu. Za najdôležitejšie považujem meniť „mentálne nastavenie" pracovníkov zastupiteľských úradov, konzulov a úradníkov. Občan v núdzi nesmie byť „vyrušením a príťažou". Oceňujem spustenie SMS služby poskytujúcej kontaktné čísla v prípade núdze v zahraničí, promptnú reakciu ministerstva na viaceré krízové situácie, a tiež návrat Mateja Valúcha z iránskeho väzenia. Už dávnejšie volám po zavedení systému, ktorý by monitoroval spokojnosť občanov s konzulárnymi službami. Pracuje rezort na niečom takom? Máte urobené štatistiky, existuje systém na vyhodnocovanie skúseností a najlepších postupov? Ak by sa Vám podarilo takýto systém hodnotenia zaviesť, získate do rúk silný nástroj na diferenciáciu zamestnancov pri odmeňovaní.

Európske politiky

Asi neprekvapím, keď poviem, že s viacerými formuláciami v tejto časti materiálu sa nestotožním. Začnem však tým, že sa stotožňujem s dôležitosťou zodpovednej prípravy (ľudskej, finančnej, organizačnej) na výkon predsedníctva SR v EÚ v roku 2016. Oceňujem, že MZVaEZ už začalo s realizáciou prípravných prác a verím, že naše predsedníctvo bude efektívne a úspešné.

Za dôležité považujem, a tu sa opäť zhodneme pán minister, aby Slovensko bolo aktívnym účastníkom diskusie o budúcnosti EÚ, aby sme boli v skutočnom jadre diskusie a rozhodovania o tom, akú EÚ chceme a aká bude. Naša strana býva označovaná za protieurópsku. To však nie je pravda. EÚ je pre nás priestorom a spoločenstvom, v ktorom sme prirodzene hodnotovo ukotvení. Ceníme si hodnoty a princípy, na ktorých bola EÚ postavená a chceme, aby tieto hodnoty boli aj dnes dodržiavané.
Sme za zodpovednú a efektívnu EÚ, ktorá si ctí svoje vlastné pravidlá a nebojí sa vynucovať ich dodržiavanie. EÚ nemôže fungovať tak, že tí zodpovední budú opäť a opäť konfrontovaní s následkami politík tých, ktorí sú nezodpovední a spoliehajú sa na výnimky. V mnohom v tomto smere súhlasím s nedávnym prejavom britského premiéra Camerona. Spôsob akým dnes funguje Brusel sa musí zmeniť. Od vlády SR očakávam, že k tejto zmene bude aktívne prispievať.

V otázke vonkajších vzťahov EÚ súhlasím s tým, aby SR naďalej podporovala proces rozširovania EÚ, prioritne o krajiny západného Balkánu. Európska perspektíva pre tieto krajiny je dôležitá, aj keď si myslím, že po Chorvátsku budeme svedkami útlmu rozširovania na dlhšiu dobu.


Bezpečnostná politika

Plne podporujem záujem o zachovanie a prehĺbenia silného transatlantického partnerstva medzi EÚ a USA. S USA nás spájajú spoločné hodnoty a záujmy a musí byť našim cieľom vzájomnú spoluprácu posilňovať.
SR musí ostať pre svojich partnerov a spojencov v NATO spoľahlivým, čitateľným partnerom. Plne podporujem našu pokračujúcu angažovanosť v operácii ISAF v Afganistane a vzdávam hold všetkým našim príslušníkom ozbrojených síl, ktorí si svojou prácou a profesionalitou vyslúžili obdiv a uznanie. Musia cítiť, že ich misia má zmysel, že naša krajina si ich váži. Ďakujem im. Rovnako ďakujem aj všetkým tým, ktorí pôsobia v operáciách pod hlavičkou NATO, EÚ a OSN v ďalších častiach sveta.

V tejto časti považujem za potrebné zmieniť sa aj o výdavkoch na obranu. Viem, že SR nie je zďaleka jediná členská krajina NATO, ktorá neplní záväzok poskytovať 2 percentá HDP na obranu. Viem, že zdroje sa ťažko hľadajú, ale táto otázka má pre mňa aj hlbší filozofický rozmer.
Buďme lídrom. Považujem to za prejav uvedomovania si zodpovednosti spojenca, člena NATO. Budete lobovať za navýšenie rozpočtu pre Vášho kolegu, ministra obrany? Trpezlivosť kľúčového člena Aliancie, USA, nie je nekonečná a mám dojem, že európski partneri sa na ňu až príliš spoliehajú.

Vyjadrujem plnú podporu konceptu inteligentnej obrany, prehlbovaniu spolupráce medzi EÚ a NATO a využívaniu potenciálu regionálnej spolupráce, predovšetkým v rámci V4 (pooling and sharing). Ako dôkaz našej expertízy a dôvery zo strany spojencov vnímam skutočnosť, že náš zastupiteľský úrad v Belehrade bude v rokoch 2013-14 plniť funkciu kontaktného veľvyslanectva NATO.

S obavami sledujem vývoj v Iráne a jeho netransparentný jadrový program. Tu si dovolím vyjadriť skepsu v otázke efektivity doterajšieho postupu medzinárodného spoločenstva. O Iráne veľa hovoríme, zaviedli sme sankčný režim, ale sme dostatočne dôrazní, darí sa nám zastaviť režim v Teheráne od získania jadrovej zbrane? Ako ďaleko sme skutočne ochotní ísť? Za ilúziu považujem aj pozitívne hodnotenia výsledkov tzv.
arabskej
jari. Zisťujme, že v arabskom svete nevieme, kto sú naši skutoční spojenci a partneri, kto má záujem o reformy a demokratizáciu týchto režimov. Vývoj v Egypte, Tunisku ma rozhodne nenapĺňa optimizmom a situácia v Sýrii je zúfalá. Krajina je odsúdená na roky trvajúcu občiansku vojnu, ktorá zasahuje do diania v celom regióne.

Terorizmus vnímam ako jednu z najväčších hrozieb súčasnosti. Je našou povinnosťou chrániť našich občanov, spoločnosť a naše hodnoty pred touto hrozbou. Apelujem na vládu, aby v spolupráci s našimi spojencami bola aktívnou súčasťou všetkých procesov a mechanizmov, ktorých cieľom je prevencia a ochrana pred všetkými formami terorizmu.

Rozvojová pomoc

RP je súčasť našej globálnej zodpovednosti. Objem financií vynakladaných na rozvojovú pomoc SR má síce ďaleko od toho, aby sme plnili naše záväzky vyplývajúce z Miléniových rozvojových cieľov, avšak vzhľadom na reálne možnosti nášho rozpočtu, ho vnímam ako adekvátny.
Rozvojová pomoc by zároveň mala slúžiť ako jeden z nástrojov našej zahraničnej politiky. Mala by dopĺňať naše záujmy a pomáhať v ich presadzovaní. Efektivita, transparentnosť využitia prostriedkov na projekty, ich konkrétny dopad by mali byť základnými kritériami na jej poskytovanie. V zásade sa stotožňujem s výberom krajín, ktoré sú prijímateľmi našej pomoci. Nerozumiem však nášmu angažovaniu sa v Južnom Sudáne. Prečo sme tam? Na aké projekty idú naše peniaze?

V závere mi dovoľte zaželať Vám veľa úspechov. Teším sa na spoluprácu.
Za Zahraničný výbor NR SR môžem povedať, že sme pripravení byť konštruktívnym partnerom.


Ďakujem za pozornosť.

--
Juraj Droba

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Obec, kde sa nestrácajú eurofondy, stavia wellness centrum

Starosta Raslavíc Marek Rakoš dokázal za dva roky vybudovať 80 pracovných miest pre sociálne slabé skupiny.

AUTO

V garáži opatruje rodinné dedičstvo: Škodu 120 GLS

Najdrahšia verzia škodovky mala ako jediná olejový chladič.


Už ste čítali?